Calculator Winkelwagen0 Account
Dierproducten 123natuurproducten

Bestelling retourneren

Mocht je je bestelling willen retourneren kun je contact met ons opnemen via e-mail info@123natuurproducten.nl of bellen naar 085 2380200. We brengen voor het retourneren €75,00 excl. btw per pallet in rekening om de bestelling weer op te halen.

Wij hanteren een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product.

Je kunt eventueel onderstaand model gebruiken:

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Contact informatie

Jeltewei 244
8622 DC Hommerts

085-238 0200
info@123natuurproducten.nl

KvK: 62898353